• An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow

Nazywam si? Piotr Targo?ski. Urodzi?em si? w Lublinie. Obecnie mieszkam i pracuj? w Olsztynie. Fotografi? zacz??em si? interesowa? w czasie studiów, kiedy to w 1994 r. kupi?em moj? pierwsz? lustrzank? – by? to Zenit 12 XP. Potem przez kilka lat by?a Minolta X-300, wreszcie Mamiya 645. Pierwsz? cyfrow? lustrzank? by? Nikon D80. Obecnie fotografuj? Nikonem D90, a podstawowym obiektywem, jakiego u?ywam, jest znakomity Nikkor AF-S DX 17-55 mm f/2.8G IF-ED.

Fotografuj?, bo lubi?. W?drówka w poszukiwaniu tematów oraz samo fotografowanie jest dla mnie przede wszystkim wspania?? przygod?. Od samego pocz?tku interesowa?a mnie przede wszystkim przyroda. Tak jest do dzisiaj. W moich w?drówkach z aparatem staram si? utrwali? pi?kno pejza?u, przyrody a tak?e starej architektury. Bliska memu sercu jest idea fotografii krajoznawczej. Uwa?am, ?e ogl?danie fotografii powinno by? prze?yciem estetycznym. Bardzo wa?na dla mnie jest równie? autentyczno?? zdj?cia. Fotografuj?c krajobraz, czy przyrod? nie aran?uj? zdj?? i nie tworz? sztucznych bytów ich w photoshopie. Zdj?cie powinno przemawia? samo za siebie. Wymaga to oczywi?cie wi?kszej pracy, wstawania przed ?witem i czasem wielokrotnego je?d?enia w to samo miejsce w oczekiwaniu na idealne warunki ?wietlne, ale to w?a?nie w fotografii jest najpi?kniejsze.
Od 2012 r. jestem cz?onkiem Zwi?zku Polskich Fotografów Przyrody.

  Osi?gni?cia
 • 1995 – nagroda w konkursie „Spotkania z przyrod?” miesi?cznika „Przyroda Polska”

 • 1999 – wyró?nienie w konkursie „Las w moim obiektywie” dwutygodnika „Las Polski”

 • 2001 – zaj?cie I miejsca w konkursie „Warmia i Mazury – ludzie i krajobrazy” og?oszonym przez „Gazet? Olszty?sk?”
 • 2004 - wyró?nienie w "Otwartych Fotograficznych Mistrzostwach Warmii i Mazur w kategoriach: fauna i flora oraz krajobraz".

 • 2005 – I nagroda w kategorii fotografii czarno - bia?ej w Zachodniopomorskiej Wystawie Fotografii Krajoznawczej, organizowanej przez Fotoklub Zamek w Szczecinie.

 • 2005 – wyró?nienie w Otwartych Mistrzostwach Fotograficznych Olsztyn 2005 w kategorii pejza?.

 • 2006 - III nagroda w I Ogólnopolskim Konkursie Fotografii Ojczystej "Mi?dzy niebem, mi?dzy ziemi?" w Czechowicach - Dziedzicach.

 • 2007 - wyró?nienie w konkursie "Gazety Olszty?skiej" - "Odkryj najlepsze stony Olsztyna".

 • 2009 - wyró?nienie w konkursie "Wakacje z aparatem", organizowanym przez Centrum Wystawienniczo - Regionalne Dolnej Wis?y w Tczewie.

 • 2009 - III miejsce oraz wyró?nienie w konkursie "Kapliczka mojego dzieci?stwa. Kapliczka na mojej drodze", organizowanym przez Stowarzyszenie ?w. Izydora z Sewilli oraz redakcj? Portalu ?wi?tego Izydora.

 • 2009 - nagroda w konkursie"Polska Twoimi oczami", organizowanym przez Biur Handlowe firmy Polpharma.

 • 2010 - V wyró?nienie w konkursie "Polska nieodkryta", organizowanym przez portal "Podró?e i herbata".
 • 2010 - Wyró?nienie w konkursie "Pejza? romantyczny", organizowanym przez firm? Zeto S. A. oraz Agencj? reklamow? HBL studio w Tarnowie.

 • 2010 - I miejsce w konkursie "Wulpi?skie klimaty 2010", organizowanym przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych "Tomaszkowo".

 • 2010 - II miejsce w konkursie "Pejza? mazurski", organizowanym przez K?trzy?skie Centrum Kultury.

 • 2010 - I miejsce w konkursie "Drzewa samotne, zadrzewienia ?ródpolne i aleje drzew w krajobrazie Warmii i Mazur". organizowanym przez Centrum Edukacji Ekologicznej przy WMODN w Elbl?gu.
 • 2011 - II miejsce w konkursie fotograficznym "Wiki lubi zabytki"
 • 2011 - Nagroda specjalna portalu kultik.pl za ca?okszta?t prac w ramach X Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego "Pejza? Polski" w K?trzynie.
 • 2012 - Nagroda specjalna klubu Foto MX za ca?o?? prac w ramach XI Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego "Pejza? Polski" w K?trzynie.
 • 2014 - Wyró?nienie w konkursie "Osobliwo?ci przyrodniczo - krajobrazowe polskich parków narodowych po?o?onych na obszarach Natura 2000" za zdj?cie "Pychówki", wykonane na terenie Narwia?skiego Parku Narodowego.
 
Design by CMSerwis
Copyright 2011 © Piotr Tartgoński